Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

 1. 1
  Заява батька або матері про видачу посвідчень встановленого зразка
 2. 2
  Копії свідоцтв про народження дітей
 3. 3
  Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації
 4. 4
  Копії сторінок паспорта дітей, старших 18 років з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі, місце реєстрації (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання)
 5. 5
  Довідка про склад сім’ї (форма № 3)
 6. 6
  Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 x 40 мм по 1 шт.
 7. 7
  Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно)
 8. 8
  Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання)
 9. 9
  Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання)
 10. 10
  Копія(ї) документу(ів), що підтверджують зміну прізвища та/або імені, по батькові батьків та/або дітей (свідоцтво про шлюб/свідоцтво про розірвання шлюбу/свідоцтво про зміну імені/витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян) (у випадку необхідності підтвердження ступеня родинного зв’язку)
 11. 11
  Згода на збір та обробку персональних даних дорослих членів сім’ї (крім заявника) (якщо раніше не надавалась) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»