Видача дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони (в сфері пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва)

Назва послуги: Видача дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони (в сфері пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Впродовж 10 робочих днів з дня подання відповідних документів

Результат надання: Дозвільний документ (довідка, дозвіл).

Способи отримання результату: Особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, який підтверджує іі повноваження.

Підстави для відмови: Невідповідність вимогам Законів та підзаконних нормативно-правових актів: подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; неналежним чином оформлені графічні матеріали щодо місця знаходження земельних ділянок (об’єктів).

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: