Реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації (щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) наслідками; об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, розташованих у межах м. Чернігова (крім об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці)

  1. 1
    Один примірник декларації про готовність об'єкта до експлуатації: щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою встановленого зразка (додаток 2 до Порядку 461), заповнюється державною мовою
  2. 2
    Один примірник декларації про готовність об'єкта до експлуатації: щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою встановленого зразка (додаток 3 до Порядку 461), заповнюється державною мовою
  3. 3
    Один примірник декларації про готовність об'єкта до експлуатації: щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою встановленого зразка (додаток 5 до Порядку 461), заповнюється державною мовою