Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Назва послуги: Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Адміністративний збір: Безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу

Результат надання: Видача дозволу на проведення заходу із залученням тварин.

Способи отримання результату: Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу. Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

Підстави для відмови: 1. Виявлення в заяві, поданій суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; 2. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: