Видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Назва послуги: Видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Адміністративний збір: Розрахунковий рахунок для внесення плати: 40,89 грн. одержувач - Державний бюджет України р/р: 34312879021442 ЄДРПОУ 38054398 МФО: 899998 отримувач коштів: УК у м. Чернігові/м. Чернігів/22012500 банк одержувача: ГУ ДКСУ у Чернігівській області КБКД: 22012500 «Плата за надання адміністративних послуг»

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів

Результат надання: Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей; 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень; 4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

Порядок оскарження: .