Продовження терміну дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням

 1. 1
  Заява батька або матері про подовження терміну дії посвідчень встановленого зразка
 2. 2
  Чинне посвідчення батьків багатодітної сім’ї (якщо потребує продовження)
 3. 3
  Чинні посвідчення дітей з багатодітної сім’ї, що потребують продовження
 4. 4
  Копії свідоцтв про народження дітей
 5. 5
  Копії сторінок паспорта дітей, старших 18 років з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації (для осіб від 18 до 23 років, у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання)
 6. 6
  Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно)
 7. 7
  Довідка про склад сім’ї (форма № 3)
 8. 8
  Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання)
 9. 9
  Фотокартки дітей розміром 30 x 40 мм (якщо продовження терміну дії посвідчень дитини потребує вклеювання фотокартки)
 10. 10
  Згода на збір та обробку персональних даних дорослих членів сім’ї (крім заявника) (якщо раніше не надавалась) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»