Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном

Назва послуги: Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном

Адміністративний збір: Адміністративна послуга платна

Строк надання послуги: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється та видається: 1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання; 2) не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання; 3) у строк до 3 робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаноого з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.

Результат надання: Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон або відмова від його оформлення чи видачі.

Способи отримання результату: Для отримання паспорта для виїзду за кордон особа або її законний представник (у разі подання заяви-анкети законним представником) звертається особисто до центру надання адміністративних послуг міста Чернігів та подає документ, що посвідчує особу. Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі доручення, засвідченого в установленому порядку. Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі доручення, засвідченого в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон. Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, адміністратор центру надання адміністративних послуг міста Чернігів, здійснює вручення паспорта для виїзду за кордон такій особі за місцем її проживання або за місцем проходження лікування.

Підстави для відмови: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства. Відмова від оформлення чи видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо: - особа не є громадянином України; - стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон; - особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення; - заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон; - дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів суб’єктом надання адміністративної послуги надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови для подальшого вручення заявнику.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: