Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном

 1. 1
  Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 року № 1279 (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг міста Чернігова із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру)
 2. 2
  Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 3. 3
  Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави -у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС від 16.08.2012 року № 715) (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру)
 4. 4
  Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника - у разі подання документів законним представником
 5. 5
  Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати
 6. 6
  У разі оформлення паспорта громадянина України у строк до трьох робочих днів у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаного з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном - подається письмова заява (довільної форми) та документи, що підтверджують зазначені факти.
 7. 7
  Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів: - документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо); - договору про влаштування дитини до приймальної сім’ї; - договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу; - рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування); - рішення суду про встановлення опіки (піклування); - договору про патронат.
 8. 8
  Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку, додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКАО) Doc 9303.
 9. 9
  Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт громадянина України для виїзду за кордон написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою КМУ від 27.01.2010 року № 55. За необхідності написання прізвища або/та ім'я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім'я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме: - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини; - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданий компетентним органом іноземної держави та легалізований в установленому порядку; - раніше видані паспорти на ім'я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.
 10. 10
  Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідчені нотаріально.
 11. 11
  Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику після оформлення заяви-анкети.
 12. 12
  Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну
 13. 13
  Документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну
 14. 14
  За бажанням особи – заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв'язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі