Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)

Назва послуги: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)

Адміністративний збір: Адміністративна послуга платна

Строк надання послуги: Паспорт громадянина України оформлюється та видається: 1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання; 2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Результат надання: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі.

Способи отримання результату: Для отримання паспорта особа або її законний представник (у разі подання заяви-анкети законним представником) звертається особисто до центру надання адміністративних послуг міста Чернігова. У разі отримання паспорта законним представником (у разі подання заяви-анкети законним представником) подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство законного представника. Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук - паспорт видається за умови присутності особи на ім'я якої оформлено паспорт. Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, адміністратор центру надання адміністративних послуг міста Чернігова здійснює вручення паспорта такій особі за місцем її проживання або за місцем проходження лікування. Для отримання нового паспорта особа здає паспорт, що підлягав обміну

Підстави для відмови: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства. Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо: 1) особа не є громадянином України; 2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв'язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання); 3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію; 4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта; 5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта громадянина України за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів суб’єктом надання адміністративної послуги надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови для подальшого вручення заявнику.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: