Реєстрація місця проживання особи

Назва послуги: Реєстрація місця проживання особи

Адміністративний збір: .За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: у разі звернення особи протягом строку, встановленого Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання Відповідно до частини четвертої розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-VIII, мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг. До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень Реквізити для сплати адміністративного збору Реєстраційний збір за зреєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання протягом встановленого строку. або Реєстраційний збір за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання з порушенням встановленого строку. Реквізити для внесення плати: Назва отримувача: УК у м. Чернігові/м. Чернігів/22012500 Код ЄДРПОУ: 38054398; Номер рахунка: 33216879700002; Банк отримувача: ГУДКСУ у Чернігівській області; МФО 853592. Призначення платежу – КБКД 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг.

Строк надання послуги: Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання

Результат надання: ,

Способи отримання результату: Особисто або через уповноваженого представника

Підстави для відмови: Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо: особа не подала необхідних документів або інформації; у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними; звернулася особа, яка не досягла 14 років. Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику. Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: