Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Назва послуги: Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Адміністративний збір: Безкоштовно

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів (п.5 ст. 186-1 Земельного кодексу)

Результат надання: Висновок щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок або обґрунтована відмова в погодженні проекту

Способи отримання результату: Особисто розробником або уповноваженою ним особою

Підстави для відмови: Невідповідність положень проекту землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації. (п.6 ст. 186-1 Земельного кодексу) .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: