Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 1. 1
  Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом..
 2. 2
  Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу державного органу або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
 3. 3
  Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 4. 4
  Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та особа, яка сформувала таку заяву, проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.
 5. 5
  У разі подання заяви уповноваженою на те особою уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів. до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.