Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

 1. 1
  Державна реєстрація іншого речового права проводиться на підставі: 1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката; 2) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року; 3) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно; 4) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно. Для проведення державної реєстрації подається один із вищевказаних документів в залежності від підстав набуття права власності. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.
 2. 2
  Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та / або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав
 3. 3
  Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу державного органу або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
 4. 4
  Заява про державну реєстрацію іншого речового права.
 5. 5
  Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та особа, яка сформувала таку заяву, проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.
 6. 6
  Примітка. Особливості державної реєстрації права власності та Переліки документів, необхідних для реєстрації права власності на нерухоме майно (за видами нерухомого майна) наведено у додатку.
 7. 7
  У разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не подаються. У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору, з якого уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав виготовляється копія, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.
 8. 8
  У разі подання заяви уповноваженою на те особою уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів. до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації прав, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.