Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Назва послуги: Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк для І етапу зазначений у окремій інформаційній картці, яка затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Строк для ІІ етапу: 10 робочих днів (ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

Результат надання: Результат для І етапу: 1. Рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області передається до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для наступних дій: - у випадку прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу адміністратор Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку вищевказаного рішення заявникові (відповідно до п.4.3 ст.13 Закону України «Про адміністративні послуги»), оскільки прийняття такого рішення не дає змогу сформувати вичерпний перелік документів необхідний на ІІ етапі дозвільної процедури. - у випадку прийняття рішення щодо можливості видачі дозволу адміністратор Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова передає відповідний пакет документів до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації для проходження ІІ етапу дозвільної процедури. Результат для ІІ етапу: 1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується лист про відмову у наданні послуги з вказанням причин відмови, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) або у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

Підстави для відмови: Перелік підстав для відмови на І етапі зазначений у окремій інформаційній картці, яка затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Перелік підстав для відмови на ІІ етапі: Відповідно п.5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставою для відмови у видачі дозволу є: • Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим вичерпним переліком; • Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»: • В разі, якщо підприємство відноситься до першої групи.

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: