Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Назва послуги: Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом місяця з моменту подання клопотання ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Результат надання: 1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні документа дозвільного характеру), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

Способи отримання результату: Отримання результату документа дозвільного характеру особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) здійснюється в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

Підстави для відмови: Відповідно п.5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставою для відмови у видачі дозволу є: 1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком; 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей. Відповідно до ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» підставами для відмови у видачі дозволу є відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту, порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: