Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Назва послуги: Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів з дня одержання завіреної копії проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (Земельний кодекс України частина 16 ст. 186 та частина 5 ст. 186-1).

Результат надання: 1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає висновок про погодження або про не погодження документації із землеустрою до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

Способи отримання результату: Отримання результату адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) здійснюється в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб

Підстави для відмови: Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації (частина 17 ст. 186 Земельного кодексу України); Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації (Земельний кодекс України частина 6 ст.186-1) Лист відмова передається до ЦНАПу протягом одного робочого дня

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: