Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Назва послуги: Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів ст.10 Закону України «Про адміністративні послуги»

Результат надання: 1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується лист про відмову у наданні послуги з вказанням причин відмови, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється прийняття (винесення) рішення про анулювання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, яке в триденний строк в письмовій формі направляється заявникові (п.10 Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи») через Центр надання адміністративних послуг м.Чернігова.

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) або у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

Підстави для відмови: Відсутність підстав які регламентують анулювання дозволу, відповідно до п.7 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: