Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

 1. 1
  Судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву, в якій повинна міститися гака інформація: назва документа дозвільного характеру; вид діяльності згідно з КВЕД; для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті. - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.
 2. 2
  Проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до територіального органу Державного агентства рибного господарства України (форма 2 до Наказу);
 3. 3
  Відомість про транспортування вантажу (форма до Наказу)
 4. 4
  У разі подачі документів уповноваженою особою додатково надається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його повноваження.