Надання вихідних даних і завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у схемі планування територій, генеральних планів населених пунктів та іншій містобудівній документації

  1. 1
    Запит на видачу вихідних даних та вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації ДБН В. 1.2-4:2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного (цивільної оборони)" ДБН Б. 1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації". Перша та друга частини.