Державна реєстрація шлюбу

 1. 1
  Заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 2. 2
  Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
 3. 3
  Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 4. 4
  Посвідка на постійне чи тимчасове проживання іноземця на території України
 5. 5
  Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний)
 6. 6
  Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 7. 7
  Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом