Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об'єктів, які належать до ІІІ категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта (крім об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці) – у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

  1. 1
    Заява згідно зі статтею 391 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 22 Порядку 461 за формою встановленого зразка (додаток 6 до Порядку 461), заповнюється державною мовою
  2. 2
    Декларацію, в якій враховані зміни згідно з статтею 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пунктом 28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» за формою встановленого зразка, заповнюється українською мовою відповідно до вимог ч. 2 статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»