Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») (щодо всіх об'єктів на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Назва послуги: Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») (щодо всіх об'єктів на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Десять робочих днів з дня надходження поданих документів.

Результат надання: Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – реєстр) декларації, в якій враховано зміни. Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

Способи отримання результату: Інформація розміщується в реєстрі на офіційному вебсайті Держархбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних документів».

Підстави для відмови: Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог (у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах).

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: