Реєстрація декларації про відходи

Назва послуги: Реєстрація декларації про відходи

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: П’ять робочих днів

Результат надання: 1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові. Додатково при 2 варіанті подання декларації забезпечується відправка дозвільним органом відповідного повідомлення через Систему. 2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється реєстрація декларації в Системі. Додатково при 1 варіанті подання декларації паперова форма зареєстрованої декларації з перенесеним номером реєстрації декларації в єдиному реєстрі декларацій направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові. При 2 варіанті подання декларації повідомлення щодо реєстрації декларації про відходи формується Системою та направляється заявникові і не потребує подання інформації до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова.

Способи отримання результату: При отриманні листа-відмови: Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб. Додатково при 2 варіанті подання декларації заявникові надходить відповідне повідомлення через Систему. При реєстрації декларації про відходи: При 1 варіанті подання декларації - особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб. При 2 варіанті подання декларації - заявникові надходить відповідне повідомлення через Систему.

Підстави для відмови: Підставою для відмови у реєстрації декларації про відходи є подання суб’єктом господарювання: - неповного пакету документів (необхідність наявності заяви визначається ст.1 Закону України «Про адміністративні послуги», декларації – п.3 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»); - відомостей, які потребують виправлення або уточнення (п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»).

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: