Меню

Видача ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Назва послуги: Видача ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Адміністративний збір: Платна 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься здобувачем ліцензії (ліцензіатом) у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Результат надання: 1) Прийняття рішення про видачу ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем (рівнями) повної загальної освіти; 2) внесення відомостей до Ліцензійного реєстру; 3) оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації

Способи отримання результату: 1) Розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження про видачу ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем (рівнями) повної загальної освіти; 2) копія розпорядження про видачу ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем (рівнями) повної загальної освіти надсилається на електронну адресу здобувача ліцензії (ліцензіата)

Підстави для відмови: Підставою для відмови у видачі ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжностей між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: