Меню

Видача ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

Назва послуги: Видача ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

Адміністративний збір: Платна 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії**. Плата за видачу ліцензії вноситься здобувачем ліцензії (ліцензіатом) у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Результат надання: ) Прийняття рішення про започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти; 2) внесення відомостей до Ліцензійного реєстру; 3) оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації

Способи отримання результату: 1) Розміщення на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації розпорядження про видачу ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти; 2) копія розпорядження про видачу ліцензії на право провадження (про розширення провадження) про видачу ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти надсилається на електронну адресу здобувача ліцензії (ліцензіата)

Підстави для відмови: Підставою для відмови у видачі ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжностей між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: