Меню

Видача ліцензії на започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

 1. 1
  Заява за формою
 2. 2
  Письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці
 3. 3
  Копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння державною мовою керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти/керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу)/керівника дошкільного підрозділу/фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти
 4. 4
  Довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти)/керівника відокремленого структурного підрозділу (для керівників відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти - у разі наявності відокремлених структурних підрозділів)
 5. 5
  Копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти/керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу)/керівника дошкільного підрозділу/фізичної особи-підприємця або особи, найнятої фізичною особою- підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти
 6. 6
  Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи - підприємця)
 7. 7
  Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)
 8. 8
  Копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності)
 9. 9
  Інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб
 10. 10
  Опис документів, що подаються юридичною особою (закладом дошкільної освіти)/юридичною особою, що має дошкільний підрозділ/фізичною особою - підприємцем для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 51 до Ліцензійних умов
 11. 11
  Здобувач ліцензії (ліцензіат) фізична особа-підприємець, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою згідно з додатком 50 до Ліцензійних умов подає:
 12. 12
  Копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)
 13. 13
  Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації
 14. 14
  Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
 15. 15
  Інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб
 16. 16
  Опис документів, що подаються фізичною особою-підприємцем, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 52 до Ліцензійних умов