Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та / або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Назва послуги: Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та / або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Адміністративний збір: Платна Реквізити: УК у м Чернігові / 22012500 Номер рахунку (IBAN) UA588999980334129879021025002, в ГУДКСУ в Чернігівській області, код ЄДРПОУ 38054398, МФО 899998, код платежу 22012500 Розмір плати становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання: Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об’єктів). Пов’язаної з виробництвом та \або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Способи отримання результату: Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.

Підстави для відмови: Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є: неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати. недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах. невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: