Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Назва послуги: Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів

Результат надання: Видача дозволу.

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей; 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень; 4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: