Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Назва послуги: Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30-90 робочих днів

Результат надання: Свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної громади та оформлені і прошиті статути

Способи отримання результату: Голова релігійної громади особисто або через уповноваженого представника, засобами поштового зв’язку

Підстави для відмови: Невідповідність вимогам Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам. (ст. 15: У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству).

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: