Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Назва послуги: Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Державна реєстрація взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.

Результат надання: Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру формує витяг з нього про взяття на облік безхазяйного майна, який розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою його перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, його завантаження і друку. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий державним реєстратором у паперовій формі з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, шляхом друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Способи отримання результату: Особисто або через уповноваженого представника або на веб-порталі Мін’юсту

Підстави для відмови: У взятті на облік може бути безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, якщо: 1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону; 2) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа; 3) у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік; 4) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: