Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

  1. 1
    Заява суб'єкта господарювання про видачу дубліката Свідоцтва із зазначенням причини втрати Свідоцтва