Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Центр надання адміністративних послуг м. Чернігів
Суб’єкти надання послуги