Меню

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва

Назва послуги: Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 30-ти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для надання адміністративної послуги, до Держкомтелерадіо

Результат надання: Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача Свідоцтва або відмова у внесенні та видачі Свідоцтва

Способи отримання результату: Через центр надання адміністративних послуг (Свідоцтво в електронній формі завірене електронним підписом уповноваженої особи Держкомтелерадіо (Голова Держкомтелерадіо або перший заступник Голови Держкомтелерадіо) або повідомлення про відмову у видачі Свідоцтва)

Підстави для відмови: Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо: суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру; в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання; інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 Закону України «Про видавничу справу»

Порядок оскарження: Особа, що має право подавати скаргу: оскаржувач, представник оскаржувана Органи, до яких оскаржується: Окружний адміністративний суд

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: