Меню

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Назва послуги: Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Результат надання: - внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; - рішення про проведення державної реєстрації; - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; - рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Способи отримання результату: Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу. За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Документи надаються заявнику у паперовій формі: - Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції – у разі подання документів до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції; - Центром надання адміністративних послуг – у разі подання документів через відповідний центр

Підстави для відмови: - документи подано особою, яка не має на це повноважень; - у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; - документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації; - подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі; - документи суперечать вимогам Конституції та законів України; - документи суперечать статуту громадського формування; - порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи; - невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону; - щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; - щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій; - невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом; - невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом; - подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання, крім документів щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: