Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Назва послуги: Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Адміністративний збір: Платна: 95 гривень Отримувач платежу: Департамент патрульної поліції, установа банку: Державна казначейська служба України,м. Київ рахунок отримувача: 37119055092745 МФО: 820172 Код ЄДРПОУ 40108646 Призначення платежу : *;10281904;017021;ЄДРПУ/іпн; плата за погодження маршрутів. ЄДРПОУ/іпн – вказується код ЄДРПОУ, або ідентифікаційний код фізичної особи платника послуг).

Строк надання послуги: 10 днів

Результат надання: Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Способи отримання результату: 1. Видача одержувачеві адміністративної послуги погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 2. Надсилання листа з обґрунтуванням причини відмови в його видачі

Підстави для відмови: 1. Подання перевізником не у повному обсязі документів, необхідних для одержання дозволу. 2. Виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей

Порядок оскарження: .

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: