Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Назва послуги: Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Адміністративний збір: Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,34 грн). Від сплати державного мита звільняються: громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II групи.

Строк надання послуги: Строк розгляду заяви про внесення змін, доповнень, виправлень чи поновлення актових записів цивільного стану становить три місяці та може бути продовжений не більше, ніж на три місяці

Результат надання: 1. Висновок про внесення змін до актового запису за наявності достатніх підстав, його поновлення, внесення змін до актового запису цивільного стану та видача відповідного свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану 2. Письмова відмова у внесенні змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання

Способи отримання результату: Суб’єкт звернення отримує: 1) у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або у центрі надання адміністративних послуг у разі подання до нього відповідної заяви документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні; 2) поштовим зв’язком висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні

Підстави для відмови: 1. Відсутність достатніх підстав для внесення змін до актових записів цивільного стану. 2. Подача заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання має здійснюватися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану. 3. Із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: