Погодження відчуження або передачі (переоформлення, видача дублікату, анулювання висновку щодо відчуження або передачі) пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління (у сфері охорони пам'яток історії та монументального мистецтва)

Назва послуги: Погодження відчуження або передачі (переоформлення, видача дублікату, анулювання висновку щодо відчуження або передачі) пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління (у сфері охорони пам'яток історії та монументального мистецтва)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: Позитивний чи негативний висновок або його дублікат щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Способи отримання результату: Заявник, уповноважена особа, поштою