Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

 1. 1
  Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051
 2. 2
  Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 3. 3
  Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог ЗаконуУкраїни «Про землеустрій»
 4. 4
  Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру у відповідності до вимог Закону України «Про державний земельний кадастр»